Adven Sverige — från lokalt startup-bolag till energikoncern på 5 år

Adven är ursprungligen ett finskt energibolag grundat på 80-talet. 2014 klev bolaget in på den svenska marknaden. Då var vi ett litet företag med 4 anställda som erbjöd geoenergilösningar, idag har vi vuxit till full-serviceleverantör av hållbara energi- och vattenlösningar. Kunderna finns på över 40 orter i Sverige och består av kommuner, fastighetsbolag, industrier och privatpersoner. Starkt kundfokus och ständigt närvarande hållbarhetsperspektiv är konstanta hörnstenar i vår verksamhet. 

Det första steget på den svenska marknaden var att förvärva geoenergi-startupbolaget Eco2Energy. Sedan starten 2010 har Eco2Energy levererat värme och kyla baserat på miljöriktig teknik med egna skräddarsydda geoenergianläggningar, till både kontor och bostadsfastigheter. Genom förvärvet skaffade vi oss värdefull kunskap om geoenergisegment samtidigt som vi såg ett tillfälle att erbjuda Advens specialitet, kundspecifika energilösningar, till svensk industri.

Geoenergibolaget utökar till industrienergi och fjärrvärme

Året därpå bytte Eco2Energy namn till Adven. För att bredda vår verksamhet förvärvades Enycon, ett fjärrvärmebolag som ägde och drev mindre biobaserade fjärrvärmenät runt om i landet. Enycon hade då kundsegment från tulpanodling i söder till hotellanläggningar i norr. 

Vårt första partneravtal inom industrisegmentet tecknades sommaren 2015. Samarbetet gällde värmeproduktion till ett svenskt mejeri. Affären föll sig naturlig och passande med anledning av vår långa erfarenhet av just mejeriindustri i Finland, via bland annat kunden Valio.

Nya ägare värderar långsiktighet och hållbarhet

December 2015 sålde våra dåvarande ägare EQT Infrastructure hela Adven-gruppen till långsiktiga investeringsfonderna AMP Capital och Infracapital, redo att förvalta och ta oss vidare till nästa nivå. Samtidigt expanderade bolaget, både organiskt och genom mindre förvärv. Bland annat ingick vi avtal om Recovery-lösningar för läkemedelsindustrin medan geoenergiverksamheten växte med nya kunder, bland annat flera köpcentrum i Stockholm.

2017 tillträdde Ilkka Niiranen som VD för Adven i Sverige. Ilkka, som tidigare arbetat med affärsutveckling och investeringar på Adven i Finland, sa så här om den nya utmaningen:

- Från den potential jag såg när vi förvärvade Eco2Energy, till den otroliga utvecklingen vi har i dag, känns det fantastiskt roligt att kliva in i bolaget och ta det vidare till nästa fas.

Förvärv av E.ON-bolag stärker närvaron i landet

Under 2017 förvärvades även E.ON Värme Lokala Energilösningar AB (EVLE), som bestod av nio fjärrvärmenät och ett 30-tal industrilösningar. Med det stora antalet anläggningar och den växande personalstyrkan skapades en stark plattform att växa nationellt. Förvärvet av EVLE ledde till att personalstyrkan ökade med 300 %. Idag arbetar cirka 100 personer på Adven i Sverige och vi tjänar närmare 4 000 kunder.

Förvärvet av EVLE bestod bland annat av fjärrvärmeverksamheten i Mora. Det gjorde oss till en naturlig del av Vasaloppsarrangemanget. Hållbarhet är viktigt för Vasaloppet, därför ställdes uppvärmningen av mässtälten om till fossilfri och förnyelsebar. Det lokala engagemanget är viktigt för oss, därför har vi satsat på att bygga goda relationer med både Vasaloppets organisation och invånarna i Mora.

Utvecklas med kunderna

Kundfokuset har stärkts i samband med vårt erbjudande inom kundspecifika lösningar, där utgångspunkten är kundens behov och drivkrafter. Den geografiska närvaron runt om i landet underlättar arbetet nära kunden.

Hållbarhetsaspekten är alltid i centrum för våra diskussioner, oavsett kundsegment. På de mindre orterna har våra kunder främst fjärrvärme, där förnyelsebar och resurseffektiv värme levereras till invånarna. Våra lösningar på industrianläggningarna handlar till stor del om att minska tillförda resurser och att hålla nere den påverkan som våra kunder har på klimatet. Ju fler problem som uppenbarar sig i och med klimatförändringar desto smartare och mer hållbara lösningar måste vi leverera.

Framtiden måste vara cirkulär

I dag är primärproduktionen inom industrin i Sverige mestadels grön. Trots det finns avfall, spill och biprodukter från produktion och avloppsvatten som kan, och då också bör nyttjas till sin fördel, för både klimat och ekonomi. När energin är fossilfri behöver frågan om hur bränsleförbrukningen ska effektiviseras komma upp på bordet; hur kan vi säkerställa att egna restflöden som bränsle och vatten inom processerna nyttjas optimalt och skapa ytterligare värden?

Ilkka Niiranen ser stora möjligheter utifrån de stora utmaningar vi står inför i framtiden.

- Det finns ett tydligt behov av att få tillgång till helhetslösningar för energi och vattenanvändning som tjänst, då sådana stora investeringarna blir kostsamma för enskilda aktörer. Vi ser fram emot att fortsätta växa i Sverige genom att investera i lösningar som hjälper privatkunder och företagskunder att minska sin påverkan, både på närmiljön och klimatet. Nästa steg för Adven är tillväxt inom industrisegmentet, särskilt efterfrågan på lösningar gällande vattenrening. Vi har även ingått ett samarbete med norska Biokraft, en investering som vi ser som ett första steg i vårt inträde på norska marknaden.

Lär känna oss bättre!

Nyheter

Om Adven

Dela