Hållbara och koldioxidneutrala fastigheter med geoenergi

Det finns stora möjligheter för fastighetssektorn att minska energiförbrukningen och därmed även påverkan på miljön.

Regleringarna kring energiförbrukning blir allt striktare i många industrier, och fastighetssektorn är en av de sektorer där det är viktigt att utsläppen reduceras. Dessutom förväntar sig kunder och intressenter idag att aktörer driver sin verksamhet på ett hållbart sätt. 

Geoenergi är en förnybar energiform med låga utsläpp som hjälper fastigheter mot en grönare framtid. Geoenergilösningar minskar koldioxidavtrycket från större fastigheter betydligt, det är till och med möjligt att göra byggnader helt koldioxidneutrala. Mer miljövänliga shoppingupplevelser, semesterresor eller boendeformer för invånarna, är mål som kan uppnås genom att välja geoenergi. 

Miljömässiga resultat som våra kunder har uppnått genom att välja geoenergi:

“Vår förmåga att leverera koldioxidfri uppvärmning och nedkylning gör shoppingupplevelsen betydligt mer miljövänlig.” - Citycon, Jakobsberg centrum

"Samarbetet med Adven har gjort att vi har fått en partner med hållbara värderingar. Tack vare deras arbete är vår verksamhet nu grönare.” - Experience Factory Lappari 

“Vi vill erbjuda våra kunder logistiktjänster som är snälla mot miljön. Våra byggnader utgör endast några få procent av vårt koldioxidavtryck, dock så är detta ett område som vi faktiskt kan påverka direkt. Därför ville vi bygga en koldioxidneutral terminal dör energiförsörjningen är baserad på geoenergi och vattenenergi.” - DB Schenker

Kontakta oss för mer information om de möjligheter som finns för fastigheter!

Kontakta oss