Förnyelsebar geoenergi en konkurrensfördel för lyxhotell

Gröna värderingar och hållbarhet är växande trender inom hotell- och resebranschen. Internationella turister som reser till de nordiska länderna för frisk luft och naturupplevelser uppskattar miljövänliga hotell. För hotell som satsar på hållbarhet är uppvärmning med geoenergi, det vill säga bergvärme, inte bara ett försäljningsargument, utan även ett smart ekonomiskt val.

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för turister och när det finns fler alternativ väljer konsumenterna allt oftare det som är bättre för miljön. Särskilt bland turister som uppskattar den rena nordiska naturen är ekologiskt boende en stark attraktionsfaktor.

Kalla vintrar ökar koldioxidavtrycket

Energieffektivitet och minskning av koldioxidavtrycket har fått en större roll i resebranschens hållbarhetsarbete. På nordliga breddgrader är uppvärmning och nedkylning av stora fastigheter ofta de största utmaningarna vid miljöcertifiering och när man vill minska koldioxidavtrycket.

Andra viktiga faktorer för koldioxidavtrycket är belysning, tvätt av hotelltextilier, vatteneffektivitet och elförbrukning.

Men satsningar på miljön kan också generera ekonomiska fördelar. Ekologiskt hållbara lösningar och teknik förbättrar energieffektiviteten i stora byggnader och minskar driftkostnaderna.

Besparingar med geoenergi

Många tror att geoenergi, det vill säga bergvärme, främst är en uppvärmningsform för hushåll. Men geoenergi fungerar lika bra även i större fastigheter.

Adven erbjuder geoenergi och olika hybridmodeller för ren uppvärmning som tjänster till företag, vilket innebär att fastighetsägaren slipper egna investeringar. Det sänker tröskeln för att byta till en mer ekologisk uppvärmningsform.

Adven hanterar bygg- och installationsarbetena och ansvarar för systemets drift och underhåll genom hela livscykeln.

Jämn värme till jämnt pris

Priset på geoenergi är inte kopplat till marknadspriset på olja eller elnätsavgifterna, utan levereras till överenskommet pris under hela avtalsperioden på 15–20 år.

En jämn uppvärmning är viktig, särskilt för lyxdestinationer med kunder som har höga förväntningar.

– Det viktigaste för våra kunder är att de kan erbjuda sina kunder komfort och en högklassig upplevelse. Men även hållbarhetsfrågor får en allt större roll i företagens strategier och beslut, säger Timo Koljonen, VP Geoenergy på Adven.

– Intresset för våra geoenergilösningar har ökat till en helt ny nivå under de två senaste åren och vi har mycket goda erfarenheter av geoenergi och hybridmodeller på hotell, berättar Koljonen.

 

Case Harriniva: Förnybar uppvärmning även i 40 minusgrader

Finska Lappland har Europas renaste luft, ett påstående som bekräftas av en mätstation i området.

Harriniva Hotels & Safaris ligger mitt i tundralandskapet vid kanten av Muonio älv. Temperaturen i regionen varierar från +20 grader på sommaren ned till -40 på vintern.

Från olja till ren bergvärme utan investeringar

Hotellet marknadsför sig med den rena naturen, men tills nyligen fanns luckor i denna berättelse. Tidigare använde man över 200 000 liter olja om året för att värma upp lokalerna. Harriniva har högsäsong på vintern då värmebehovet är som störst.

Därför ville hotellet värna om naturen som lockar gästerna till området och letade länge efter ett miljösmart uppvärmningssystem som skulle lämpa sig för en större byggnad. Till slut hittade man en bra lösning tillsammans med Adven. Totalt borrades 14 kilometer energibrunnar omkring hotellet.

– Visst var det en hel del att borra, men byggprojektet gick utan problem och störde inte våra kunder. Det fanns en del svårpenetrerade berglager, men Adven klarade uppdraget med glans, berättar Niina Pietikäinen, utvecklingschef och delägare på Harriniva.

Hållbarhet tillhör vardagen även i arktiska förhållanden

Advens lösning gjorde det möjligt att avstå från olja och nu erbjuder Harriniva sina besökare ännu renare luft.

– Geoenergi har fungerat bra för oss och kunderna har inte märkt någon skillnad jämfört med den tidigare oljeuppvärmningen. De har haft det varmt och skönt, säger Pietikäinen med ett skratt.

– Jag kan varmt rekommendera geoenergi för alla som äger större fastigheter. Det är ett modernt val. Och fungerar det i våra arktiska förhållanden så fungerar det garanterat var som helst, försäkrar Pietikäinen.

 

Case Vanajanlinna: Gårdshotell fick ner kostnaderna med geoenergi

Vanajanlinna är ett lyxigt hotell och evenemangscenter nära Tavastehus i södra Finland som är värd för hundratals företags- och privata evenemang varje år.

Den gamla gården är en kulturhistoriskt värdefull fastighet som utsetts till skyddat byggnadsarv av Museiverket i Finland.

Hotellet har nyligen ökat sin attraktivitet genom att övergå till uppvärmning och kylning av både hotellet och den närbelägna golfklubben med ekologisk geoenergi.

– Många kunder undrar hur mycket det kostar att driva ett hotell på en värdefull gammal gård. Det är en fråga vi ofta får höra. Nu kan vi med stolthet berätta att vår historiska byggnad värms med ren och förnybar geoenergi, berättar Vanajanlinnas vd Pekka Vihma.

Rätt förutsättningar för geoenergi

Att värma en historisk byggnad är inte helt okomplicerat, och på Vanajanlinna letade man länge efter en förnybar uppvärmningsform. Advens lösning uppfyllde alla krav i fråga om såväl hållbarhet som kostnader och driftsäkerhet.

Området kring Vanajanlinna hade rätt förutsättningar för geoenergi: berggrunden finns på rätt djup och det är inte ett grundvattenområde. Geoenergisystemet används även av Linna Golfs fastigheter i närheten av hotellet.

– Geoenergi är ett kostnadseffektivt uppvärmningssätt för stora fastigheter som vårt hotell. Dessutom gör det vår verksamhet mer ekologisk och minskar vårt koldioxidavtryck, avslutar Vihma.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna av geoenergi!

Kontakta oss

Dela