Lösningar för större fastigheter

Geoenergi, även kallat bergvärme, är ett kolioxidneutralt sätt att producera energi lokalt för större fastigheter. Lär dig mer om geoenergi och hur vi utvecklar lösningar för köpcentrum, logistikcentrum, kontorsfastigheter, hotell, nöjesparker samt för stora byggnadskomplex integrerade i stadsmiljöer.

Geoenergi i praktiken 

Geoenergi är solenergi som lagrats i marken och som sedan utvinns ur berggrunden eller ur markens ytskikt. Med hjälp av en värmepumpsteknik kan man på ett effektivt sätt utvinna energin ur berggrunden både för uppvärmning och kylning, beroende på vilken tid på året det är.

Djupa hål borras ner I berggrunden, som fungerar som ett batteri: värmen som finns lagrad där från sommaren kan användas när det finns behov av uppvärmning under vintern. Elen som behövs för detta kan vara grön el, även den till förutsägbart pris.

Hur vi levererar både hybrid- och rena geoenergilösningar

Adven erbjuder både rena geoenergilösningar och hybridlösningar för värme och kyla som tjänst, vilket innebär att fastighetsägaren inte behöver göra några egna investeringar. Adven bygger, äger, driver och driftoptimerar lösningarna. 

Läs mer om vår servicemodell – Energy as a Service

Geoenergi för olika typer av fastigheter

Geoenergi passar både nybyggnationer och befintliga byggnader. För nya byggnader bygger man oftast geoenergilösningen direkt under byggnaden, medan man för befintliga byggnader ofta bygger under exempelvis parkeringsplatser eller garage.Geoenergi kan även nyttjas i stadskärnor.

Köpcentrum, logistikcentrum, kontorsfastigheter, hotell, nöjesparker och stora komplex integrerade i stadsmiljö: Adven har bred erfarenhet av alla dessa större fastigheter.

Ta en titt på våra kundberättelser:

Citycon och Jakobsbergs centrum

DB Schenker

Lappari 

Vanajanlinna