Förnyelsebar energi från Adven ger er kontroll

När ni väljer Adven som leverantör av värme- och kyllösningar får ni kontroll över er kostnader – utan några kapitalintensiva investeringar.

Vi erbjuder en fullservicelösning för värme och kyla baserat på geoenergi

Adven bygger, äger och driver geoenergianläggningar för värme- och kyla. Vi ansvarar för underhåll och driftoptimering.

Ingen kapitalinvestering

Hittills har det krävts stora kapitalinvesteringar för att konvertera till geoenergi, Advens lösning kräver inga förskottsinvesteringar.

Detta betyder att ni inte behöver avsätta resurser i er verksamhet för att förnya fastighetens energiförsörjning utan kan fritt investera i er kärnverksamhet.

Bundna Priser

Det kan vara svårt att förutsäga variationer i energipriserna och för fastighetsägare innebär detta att värmekostnaderna är svåra att uppskatta.

Advens prismodell är baserad på fasta avgifter. Vi ger er bundna priser under hela avtalsperioden på fem år. När det femåriga avtalet går ut kan ni välja att köpa anläggningen eller förlänga ert kontrakt med oss.

Kontakta oss för mer information!

Johan Lönneborg
Head of Real Estate Energy
Johan Lönneborg
Bonsky