Byggprojekt och investeringar -låt oss ta hand om investeringen i stället för att binda ditt eget kapital

Våra specialister designar en optimal helhet för att uppfylla ditt företags specifika energibehov och målsättningar. Vi står bakom våra energilösningar till hundra procent – vi är rentav redo att bära riskerna som förknippas med projektet.

Advens modell går ut på att vi investerar det kapital som krävs i kundens energilösning och genomför projektet från början till slut. För kundens del innebär vår investering tillförlitlig energiförsörjning och ekonomiska fördelar. Ett energiavtal med oss genererar besparingar från dag ett.

Energitjänster som inte belastar balansräkningen

Om ett företag investerar i en egen energianläggning kommer investeringen vanligen att belasta balansräkningen antingen i form av lån eller skulder. Advens modell erbjuder ett alternativ där investeringen utgör en post utanför balansräkningen. Kostnaden påverkar med andra ord endast resultaträkningen. Hur låter det?

Hur hanterar ditt företag riskerna förknippade med energiproduktion?

Om ett företag själv ansvarar för sin energiproduktion finns det vissa risker värda att vara medveten om. De vanligaste är risker rörande tidtabeller och kostnader, samt teknikrelaterade risker förknippade med nya projekt. Är detta risker som ni vill bära ensamma? Dessutom kommer det sannolikt att ta betydligt längre tid innan investeringen börjar betala sig.

Förutom finansieringen hanterar vi även samtliga nödvändiga tillstånd för energilösningen samt byggarbetet eller moderniseringen av befintliga byggnader.

Våra projektledare genomför tiotals projekt varje år. De har ett nära samarbete med dig och har full koll på byggprojektet in i minsta lilla detalj.

Låt oss genomföra ditt energiprojekt tillsammans – med förutsägbara kostnader och inom utsatt tid!

 

Nästa steg:

  Drift och underhåll