Undvik energilösningar som inte skapar affärsfördelar

Hur kan du säkerställa tillväxt och konkurrenskraft för ditt företag i framtiden? Den första tanken för många är att investera i kärnprocesser, operativ effektivitet eller nya produkter och innovationer. Att skapa tillväxt kräver dock nästan alltid också investeringar i infrastruktur som stödjer tillväxten, och miljöaspekterna måste alltid beaktas.

I bästa fall kan många av faktorerna som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft uppnås genom rätt val och nya lösningar. Hållbar tillväxt och konkurrenskraft kräver inte alltid att man producerar mer, utan att man gör det smartare. Med innovativa cirkulära energilösningar kan man förbättra sin konkurrenskraft, bidra till tillväxt och samtidigt faktiskt bidra till att förändra världen.

Vi på Adven har tagit fram en affärsmodell som bygger på genuina partnerskap. Vi kan lova våra kunder konkurrensfördelar genom heltäckande innovativa lösningar. Ibland kan samarbetet resultera i att vi utvecklar någon aspekt i kundens produktionsprocess som tidigare helt förbisetts.

Vi utgår alltid från en granskning av kundens produktionsprocess som helhet utifrån kundens specifika behov. Målet är att identifiera flaskhalsar i fråga om energiproduktion, material eller vattenrening samt möjligheter att skapa mervärde genom energieffektivitet och slutna kretslopp. Kanske det är möjligt att kostnadseffektivt utvinna energi ur den egna produktionsprocessen? Eller kan det finnas värdefulla råmaterial som rinner bort med avloppsvattnet? Energieffektiva lösningar och slutna kretslopp erbjuder möjligheter att göra verksamheten mer effektiv, lönsam och hållbar – eller rentav att bygga upp helt nya verksamheter. Lönsamheten är mycket viktigt för oss, för vi finansierar i regel kundprojekten själva.

Slutet kretslopp för ånga revolutionerar indunstningsprocessen för Kotkamills

Vi kommer snart att inleda det största indunstningsprojektet i Advens historia. Skogsföretaget Kotkamills utvecklar sitt bruk och behöver ny energikapacitet. Vi upptäckte att indunstningen av svartlut, en kritisk produktionsprocess, skulle kunna utnyttja ångan betydligt mer effektivt genom att delvis övergå till sluten ångcirkulation. Kotkamills beslutade att ta hjälp av Adven för att effektivisera sin indunstningsprocess och tecknade ett 16-årigt serviceavtal som innebär att vi tar hand om indunstningen av svartlut.

Vårt djärva och nytänkande koncept för en effektivare ångprocess uppmärksammades av Finlands arbets- och näringsministerium, som beviljade projektet investeringsunderstöd. Konceptet bedöms vara helt unikt i världen och det är mycket möjligt att vi har utvecklat världens mest energieffektiva indunstningsanläggning för svartlut. Den nya indunstningsanläggningen halverar ångförbrukningen för Kotkamills genom ett slutet kretslopp med MVR-indunstare som är fyra gånger mer energieffektiva än vanliga svartlutsindunstare.

Välj en energilösning som ger ökad konkurrenskraft

Lägre energiförbrukning och minskat materialsvinn gör verksamheten mer miljövänlig. En sluten ångcirkulation kan minska ångförbrukningen med upp till 100 procent från utgångsläget och/eller göra det möjligt att ta tillvara värdefulla fraktioner ur energi- och vattenflödena. En optimal energiproduktion tar även hänsyn till ekosystem som är större än enskilda anläggningar.

Industriföretag är inte alltid bra på att kombinera energi- och vattenteknik. Som tur finns det hjälp att få. Det är till stor del en attitydfråga: Nöj dig inte med det första bästa alternativet, utan välj den smartaste och mest kostnadseffektiva lösningen som bidrar till ditt företags konkurrensförmåga på flera decenniers sikt.

Vi på Adven är redo att bevisa att tillväxt inte nödvändigtvis innebär ökade kostnader eller miljöpåverkan. Egentligen handlar det om att vi vill förändra världen genom att visa att industriföretag kan minska sin miljöpåverkan och trots det uppnå starka konkurrensfördelar genom kostnadseffektivitet eller nya verksamheter.

Läs mer om möjligheterna med cirkulära lösningar

Skribenten Juha Elo är försäljningsdirektör på Adven med ansvar för Finland och nya marknader. Han brinner för att utveckla framtidens energilösningar som främjar företag, människor och miljön.

 

Vilka fördelar kan en grundlig genomgång av energisystemen erbjuda ditt företag? Kontakta oss så diskuterar vi vidare!

 

Kontakta oss

Dela