Processförbättring kräver helhetssyn och nytänkande

Advens specialist på vatten- och avloppsrening Hanna Kontturi har avancerad teknisk expertis som kunderna kan dra nytta av från det första samtalet framåt. För att hitta en optimal lösning för att varje process måste man kunna se helheten.

Som specialist på vatten- och avloppsrening har Hanna Kontturi ett brett arbetsfält på Adven. Hon arbetar dels med konceptdesign och utvecklar tekniska lösningar för industriell hantering av vatten, avfall och restprodukter tillsammans med kunderna. Dessutom representerar hon Adven genom hela försäljningsprocessen, från det första mötet ända fram till avtalsförhandlingarna.

– Jag bidrar till försäljningsprocessen både som säljare och teknisk specialist med lite olika fokus beroende på rollen, förklarar Kontturi.

Skapar sig en helhetsbild av kundens process

Kontturis två yrkesroller kompletterar varandra. Hon börjar sätta sig in i kundens befintliga situation och problem redan vid det första mötet. Därför är det viktigt att personer med rätt teknisk kunskap är involverade ända från början. Det hjälper oss på Adven att förstå kundens problem.

– Vi ser på kundens situation ur ett så brett perspektiv som möjligt. Vi hakar inte upp oss på något enskilt delområde, även om idén till processeffektivisering kan ha haft sin upprinnelse där. Genom att granska hela produktionen kan vi identifiera den bästa möjliga lösningen.

Processynergier sparar energi och kostnader

– Till en början säger kunderna ofta att problemet gäller en viss avgränsad del av processen. Vi som experter måste dock våga tänka i nya banor – genom att studera processen i sin helhet kan vi ofta identifiera dolda synergifördelar. På detta sätt kan vi ta fram en ny lösning med en flerdubbel effektiviseringspotential jämfört med den ursprungliga idén, förklarar Kontturi.

Till en början kan kunden exempelvis säga att man behöver en ny kraftanläggning för att tillgodose ett ökat energibehov. Men när man sedan studerar processen kan det visa sig att energieffektiviteten kan förbättras avsevärt, till exempel genom att ta tillvara värme från varma avloppsflöden, så att behovet av en ny kraftanläggning försvinner.

Adven har även genomfört kundprojekt där man lyckats minska behovet av ånga genom en uppdatering av indunstningstekniken,vilket gör hela processen betydligt mer kostnadseffektiv och skonsam för miljön.

Aha-upplevelser och överträffade förväntningar

Det bästa med arbetet som specialist är enligt Hanna känslan man får när man lyckas hjälpa kunderna. Starkast blir den när man hittar en lösning som överträffar kundens förväntningar.

– Produktion av olika material och avfallshantering ligger ofta utanför kundernas kärnkompetens. Då kan vi erbjuda nya lösningar som påverkar hela processen positivt. Det känns alltid som en verklig framgång, berättar Kontturi.

Specialisterna i Advens konceptteam har ett nära samarbete med kunderna och deras tekniska experter.

– Kunderna är förstås alltid experter på sina egna processer. De bästa lösningarna uppnås ofta genom att kombinera Advens och kundens tekniska expertis, säger Kontturi. 

Dela