Ny energieffektiv indunstningslösning under uppbyggnad åt skogsbolaget Kotkamills

En av världens mest energieffektiva anläggningar för indunstning av svartlut med hjälp av MVR-teknik håller just nu på att byggas på Kotkamills pappersbruk öster om Helsingfors. Adven leder konstruktionen av anläggningen och vid projektets slut, tidig höst 2020, blir Adven fullt ansvarig för utveckling av drift och för underhåll. Detta är ett av Advens hittills största indunstningsprojekt och företagets första lösning i detta slag för pappersbruk.

Utmaningen under byggnadsfasen är främst anläggningens lite äldre ytor, på vilka man just nu bygger den nya anläggningen. De äldsta byggnaderna på området kring pappersbruket är daterade från 1937.

- Det finns ingen ledig yta för den nya indunstaren, så maskiner som har avvecklats har nu blivit bortforslade för att göra plats åt den nya utrustningen, förklarar Advens projektchef för Kotkamills Ilkka Tapanainen.

Kotkamills produktion är i full gång medan byggnationen pågår, vilket leder till utmaningar. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är den illaluktande miljön som uppstår vid återvinning av metanol och vid rening av olika gaser.

- Att ta dessa faktorer i beaktning har varit utmanande för planeringen, och att sammanlänka allt till pappersbrukets befintliga system, säger processexperten och Advens konceptutvecklare Antti Touminen.

MVR-teknikens genombrott i massa- och pappersindustrin

Indunstningslösningen för Kotkamills är med stor sannolikhet den första i sitt slag i världen, eftersom MVR-indunstningen, som bygger på direkt återvinning av ånga, används på ett innovativt och effektivt sätt.

- Adven tar med ny teknik till Kotkamills, teknik som fram tills nu inte använts på massa- och pappersområdet. Indunstningstakten tas ett steg längre än vanligt på den nya indunstningsanläggningen, tack vare MVR-tekniken, och på slutet av indunstningsprocessen tillämpas mer traditionell teknik, säger Tuominen.

Byggnadsfasen pågår nu med full fart. Under den initiala fasen kommer den första MVR-indunstaren att installeras på anläggningen. Den kommer att driftsättas i samband med det årliga driftstoppet i augusti.  

Ångförbrukningen halverad på den nya indunstningsanläggningen

När den första indunstaren är i drift påbörjas nästa fas. När projektet är klart under tidig höst 2020 kommer man uppnå en betydande förbättring i ångekonomin tack vare MVR-indunstarna: den nya indunstningsanläggningen kommer att halvera pappersbrukets ångförbrukning jämfört med befintlig nivå, och koldioxidutsläppen kommer märkbart reduceras.

- Projektet påbörjades förra sommaren och har fortlöpt enligt tidsplan och i nära och gott samarbete med Kotkamills, summerar Tapanainen.

Vill du få djupare insikt i skräddarsydda lösningar för effektiv vatten- och energiåtervinning?

Ladda ner ditt white paper här!

Läs också:

Arctic Paper tecknar avtal med Adven om hållbar energiförsörjning

Case FinnFeeds: 30% minskning i energiförbrukning

Kontakta oss

Andreas Lanneström
Director Industrial Sales
Andreas Lanneström
Dela