Konceptutveckling av cirkulära lösningar – hur går det till?

Med cirkulära lösningar, det vi på Adven kallar Recovery-lösningar, kan man effektivisera energiförbrukningen inom industrin och på så vis minska utsläpp och slöseri med resurser. Men hur går det till när vi designar ett slutet kretslopp? Vilka områden ska man analysera för att minska det totala energibehovet och samtidigt skapa affärsnytta?

När vi börjar diskutera energi- och vattenanvändningen och relaterade behov och utmaningar med kunder finns en expert från vårt konceptutvecklingsteam med redan på det första mötet. Utgångspunkten för arbetet är vanligen något enskilt konkret problem, men samtidigt som vårt Recovery- eller konceptutvecklingsteam löser det kan vi ofta erbjuda kunden något nytt som ger mervärde. Därför vill vi börja med att samla tillräckligt med information för att förstå kundens process som helhet.

Kunskap om kärnprocesserna

Kunderna undrar ibland varför vi måste undersöka hela processen och varför vi behöver så mycket bakgrundsinformation. Tanken är inte att rota i produktionsprocesserna för att utveckla själva produktionen, utan att se vilka dolda möjligheter som finns att förbättra energianvändningen, minska resursförbrukningen eller utnyttja restprodukter. Vi vill förstå hur vi bäst kan skapa fördelar för kunden genom att förbättra energi-, vatten- eller materialeffektiviteten. Analyserna underlättar även det senare arbetet när vi ska utveckla en lösning.

För att förstå helheten undersöker vi bland annat energi- och vattenanvändningen, restprodukterna och avloppsvattnet. Vi använder oss av nyckeltal för att fastställa hur effektiva de enskilda processerna är och samarbetar med kunden för att bättre förstå hur vi kan kombinera olika delområden för att gynna kundens verksamhet.

Analyserar helheten för att identifiera synergier

Genom att undersöka processen i sin helhet kan vi identifiera potentiella sätt att integrera olika delprocesser. Vårt mål är att hitta synergier, det vill säga de punkter där processerna är beroende av varandra, för att sedan testa oss fram till olika alternativ. Om man är för snabb med att låsa sig vid en enskild delprocess kan det leda till att man missar synergipotential eller dimensionerar anläggningen fel på lång sikt. Till exempel ska energieffektiviteten hos olika processer helst undersökas innan man dimensionerar en ny biobränslepanna. Därför undersöker vi de individuella länkarna i kedjan i stället för att genast dimensionera en ny panna, vilket kunder ibland förväntar sig.

Ofta visar det sig också att kunden har redan identifierat optimeringsmöjligheter i sin process men har inte velat investera i dem för att återbetalningstiden är för lång. I sådana projekt har Adven mycket att erbjuda, för vi tar hand om hela investeringen från projektgenomförande fram till drift, underhåll och fortsatt utveckling av anläggningen.

Tekniken väljs alltid utifrån kundens behov

Vi begränsar oss inte till någon enskild förutbestämd teknik, utan valet görs alltid utifrån individuella kundbehov. Det är något som skiljer oss från andra teknikleverantörer. Vi tar ett större ansvar för vår verksamhet eftersom vi garanterar prestandan för våra anläggningar och att våra tjänster levererar det vi lovat under hela avtalsperioden.

Vi på Adven bygger upp partnerskap och skapar värde för din verksamhet. Vår investerings- och servicemodell öppnar helt nya möjligheter att utveckla processerna. 

Läs mer om våra kundprojekt:

Finnfeeds Finland Oy: 30 % minskning i total energiförbrukning

Havreskal blir till energi 

 

Skribenten, Terho Saaristo, är teamledare för konceptutvecklingsteamet inom Adven Group och ansvarar för konceptutvecklingen för kundprojekt inom affärsområdena Recovery och Industrienergi i Finland, Sverige och Estland.

Dela