Komplett portfölj av lösningar för kundens bästa

Produktchef Terho Saaristo tar fram lösningar för att effektivisera kundernas energi- och vattenprocesser oavsett teknik, anläggningar och bränsleval.

Terho Saaristo är teknisk specialist i konceptutvecklingsteamet inom Advens affärsområde Recovery. Hans uppgift är att utveckla tekniska lösningar som reducerar utsläpp eller förluster, effektiviserar energianvändningen och skapar mervärde för kunderna.

Saaristo och hans team letar efter processförbättringar genom exempelvis biologiska behandlingsmetoder, energieffektiv indunstning och membranteknik.

– Vi förespråkar inte någon särskild teknik, utan optimerar kundernas processhelheter och använder oss av en mängd olika tekniker beroende på vad som fungerar bäst. Vi försöker alltid se på helheten ur ett så brett perspektiv som möjligt för att skapa maximal kundnytta genom att integrera olika delområden. Till exempel kan man genom att granska vattenreningen, värmeåtervinningen och energiproduktionen som helhet hitta synergier som inte fungerar optimalt än om man ser på varje område separat. Vi är även flexibla när det gäller val av bränsle.

Saaristo deltar i alla nya projekt från det första mötet till projektavslut.

– Jag vill vara med i diskussionerna så tidigt som möjligt för att snabbt kunna avgöra om kundens processer har områden som kan optimeras. Även om till exempel beräkning av energibalanser är avgörande inom konceptutveckling finns det också alltid en ekonomisk dimension: vilka lösningar ger kunderna de största affärsmässiga fördelarna?

Processoptimering som gagnar alla

Terho Saaristos arbete sträcker sig genom alla projekteringsfaser. Det viktigaste är lyhördhet för kundens behov och god process- och affärskännedom. De bästa lösningarna skapas ofta tillsammans med kunderna.

– Vi har lyckats bygga nära relationer med kunderna för att öppet kunna diskutera utvecklingsbehoven. Förtroende är något som måste förtjänas.

Vanligen är utgångsläget för utvecklingsarbetet något enskilt problem, men samtidigt som vi löser det kan vi ofta erbjuda något annat som ger mervärde.

Konceptutveckling handlar om att definiera ett tekniskt totalkoncept som inkluderar investerings- och driftskostnader. Dessa utgör grunden för den helhetsservice vi erbjuder kunderna, där Adven vanligen ansvarar för anläggningsinvesteringen, byggprojektet och anläggningens drift.

Hållbarhetsfrågor allt viktigare

Enligt Saaristo är det numera få kunder som enbart jagar besparingar.  driftsäkerhet och möjligheten att frigöra resurser till utveckling av kärnverksamheten är viktiga faktorer och att allt  fler fokuserar på verksamhetens hållbarhet.

– Mervärde kommer bland annat av att vi kan erbjuda kunden något nytt eller något man inte tänkt på tidigare. Ett bra exempel är Finnfeeds Finland Oy som ingår i DuPont-koncernen. Till företagets fabrik i Nådendal levererade vi en lösning där kunden förutom traditionell ånggeneration även får tillgång till Advens energieffektiva indunstningstjänst.

Advens investerings- och servicemodell ger kunderna helt nya möjligheter att utveckla sina processer.

Dela