Känner du till ditt företags vattenrisker?

Industrins vattenförbrukning ökar både i Norden och i övriga världen. Samtidigt blir vattenresurserna alltmer knappa och rent vatten blir en värdefull tillgång, kanske snart rentav en bristvara. Hur medvetna är företagen om sina vattenrisker?

Vatten används till exempel för konstbevattning inom jordbruket och i många industriella processer. I västvärlden är industrin den största vattenförbrukaren. På södra halvklotet går merparten av vattnet åt till jordbruket, mer vatten än det som cirkulerar i vattnets kretslopp varje år.

Slösa inte med vatten

Att tala om brist på rent vatten kan verka konstigt i länder med hundratusentals sjöar som Sverige och Finland. Merparten av världens vattenreserver finns på det norra halvklotet och vi här i Norden har klart vatten så långt ögat kan nå. Vårt dricksvatten är bland det renaste i världen och vi har så mycket av det att många industriföretag kan använda rent vatten i sina tvätt- och produktionsprocesser.

Men på global skala måste även nordiska företag inse sin roll i att effektivisera vattenanvändningen. Allt striktare bestämmelser om vattenanvändning, tuffare tillståndskriterier och förorening av insjöar och Östersjön är frågor som nordiska företagsledare redan nu måste tänka på.

Vi måste göra mer för att skydda våra sjöar och vattendrag. Till exempel genom att ta tillvara näringsämnen från avloppsflöden och återvinna dem som gödsel kan man minska användningen av fosforbaserade gödselmedel eller energikrävande industriella kvävegödsel och därigenom förebygga övergödning.

 

Besparingar genom cirkulär ekonomi

Att tänka till kring sin vattenanvändning är en växande trend. Effektivare vattenanvändning kommer i framtiden att bli en betydande lönsamhets- och hållbarhetsfaktor för många företag. Advens experter på cirkulär ekonomi hjälper allt fler företag att identifiera och hantera sina vattenrisker genom att bygga lösningar för att återanvända vatten.

Att cirkulera flöden i ett kretslopp leder till mindre belastning på miljön och lägre kostnader.

Restvatten innehåller ofta energi i form av värme eller kyla. Det kan också bestå av värdefulla mineraler eller organiska ämnen som skulle kunna återanvändas. Om processen inte är välplanerad kommer dessa resurser att spolas iväg med avloppsvattnet. Vatten, material och energi kan däremot tas tillvara genom återvinnings- och förädlingsprocesser. Detta minskar avloppsvattnets miljöbelastning avsevärt, återför värdefulla resurser till industrin och sparar både på miljön och kostnaderna.

Adven Recovery: en stark expertpartner

Adven erbjuder sina kunder tjänster inom just energi- och vatteneffektivitet. Detta inkluderar allt ifrån konceptutveckling och uppbyggnad av lösningen till deras dagliga drift. Advens experter studerar anläggningens drift och processer och identifierar förbättringsmöjligheter.

Det finns även varumärkesmässiga fördelar att hämta när det kommer till förverkligandet av cirkulära mål. Miljösmarta och resurssnåla lösningar utgör en bra grund till att förmedla ansvarstagande till såväl kunder, allmänheten och beslutsfattare. 

Läs mer:

Lösningar som främjar cirkulär ekonomi

Dela