Fabrik i Vihtavuori halverar sin vattenförbrukning

Nammos fabrik i Vihtavuori har sedan 1920-talet använt vatten från en närliggande sjö för att få tillgång till kyla. Sedan vattennivåerna i sjön började sjunka för några år sedan har Nammo vidtagit flera åtgärder för att minska sin vattenförbrukning.

Nammo är ett internationellt flyg- och försvarsföretag med huvudsäte i Norge, och produktionsanläggningar och kontor i 13 länder. På anläggningen i Vihtavuori i mellersta Finland har produktionen varit igång i snart 90 år.

Adven har drivit två olika projekt som hjälpt Nammo att cirkulera vattnet som används i produktionen i Vihtavuori, vilket lett till en halvering i förbrukningen av kylvatten samt betydande energibesparingar. Det första projektet som reducerade vattenförbrukningen genomfördes 2016. Genom att börja återanvända vattnet som användes i syraberikningsprocessen skapade man ett kretslopp som minskade vattenförbrukningen med över 30%.

Nästa projekt, som förväntas genomföras våren 2019, kommer reducera vattenförbrukningen med ytterligare en tredjedel genom att denna gång cirkulera kylvattnet som används vid tillverkningen av eter. De två projekten resulterar i att Nammo kommer att ha mer än halverat sin vattenförbrukning från 2015 års nivåer.

- Det första projektet tillsammans med Adven gick enligt plan: vi uppnådde de vattenbesparingar vi förutspått och lyckades även återvinna spillvärme, berättar Nammo Vihtavuoris vd Ilkka Heikkilä. Därför var det logiskt för oss att välja Adven som partner även för nästa steg.

Energibesparingar som motsvarar 250 singelhushåll

Anläggningen i Vihtavuori som ligger utanför Jyväskylä i centrala Finland har använt vatten från sjön Siikajärvi sedan 1920-talet. Sjön var en av anledningarna till att man från början valde att placera anläggningen där. Stora mängder vatten används för nedkylning i olika steg i produktionsprocessen. Tidigare så har man släppt ut vattnet, som värms upp under processen, tillbaka ut i sjön.

- Att skapa kretslopp på detta vis innebär i praktiken att det är samma vatten som cirkulerar i nedkylningssystemet, och att man därmed inte behöver ta nytt vatten från sjön, förklarar Advens kundansvarige Jari Ojala. När kylvattnet använts i de olika stegen uppstår värme som sedan kan återanvändas. Över tid kommer därför vattennivåerna i sjön att kunna återgå till dess ursprungliga nivå.

På anläggningen i Vihtavuori återanvänds numer värmen och förs ut i det lokala värmenätet, värme som tidigare gick till spillo. Mängden värme som återanvänds motsvarar energiförbrukningen för 250 singelhushåll.

- Vid valet av partner spelade det faktum att Adven erbjuder hela lösningen som tjänst stor roll, säger Heikkilä. De underhåller utrustningen utan inblandning från oss. Det var också viktigt för oss att vi inte behövde finansiera hela investeringen; istället stod Adven för investeringen och vi slöt ett långsiktigt avtal med dem.

Målet: att halvera vattenförbrukningen

Efter mätningarna 2016 observerade man en lovande höjning i sjöns vattennivåer, men den positiva utvecklingen dämpades i och med den rekordvarma sommaren 2018.

- Under de kommande åren kommer vi att se effekten av våra åtgärder, säger Heikkilä. Fram till sommaren 2018 steg vattennivån med mer än 70 cm från dess lägsta nivå, för att sedan sjunka igen efter en rekordvarm sommar. Grundvattennivåerna var på oerhört låga nivåer i hela mellersta Finland. Vårt långsiktiga mål är att höja vattennivån i sjön med en meter från 2015 års nivåer.

 Läs också:

Känner du till ditt företags vattenrisker?

Finnfeeds Finland Oy: 30 % minskning i total energiförbrukning

Dela