En integrerad del av kundens produktionsprocess

Finnamyl odlar och förädlar stärkelsepotatis i Kumo i sydvästra Finland. Som restprodukt från förädlingsprocessen producerar företaget årligen ungefär 73 000 ton cellvätska från potatis.

Samarbetet mellan Adven och Finnamyl tog avstamp i ett behov av att utveckla nya förädlingsmöjligheter och användningsområden för den överblivna cellvätskan efter att stärkelsen utvunnits. Tidigare användes vätskan som den var till gödsling.

Nu koncentreras vätskan i Advens indunstningsanläggning och näringsämnena som utvinns återanvänds som gödsel på våren.

Indunstningsanläggningen är direkt kopplad till Finnamyls egen produktionsprocess. Adven har byggt anläggningen och hanterar nu även dess drift och underhåll enligt en modell där indunstningen utförs som en tjänst.

- Adven är precis en sådan pionjär som vi letade efter, kommenterar Finnamyls produktionschef Tauno Henttinen.

Positiva erfarenheter av samarbete

Finnamyl hade fått upp ögonen för den effektivisering av potatisodlingens produktionsprocess som redan genomförts i Danmark och Sverige. Företaget saknade egen kunskap på just detta område men hittade en partner i Adven.

- Vi har varit mycket nöjda med att kunna köpa koncentrationsprocessen som en tjänst av Adven, eftersom vi då själva slapp dyra investeringar i processer och personal. För oss var det också viktigt att hitta en partner med branschledande expertis så att vi kan utöka vårt kunnande genom samarbetet, berättar Henttinen.

Tydliga fördelar

Indunstningsanläggningen togs i drift hösten 2016. I vår har man för första gången kunnat testa den nya koncentrerade gödseln i större skala i Finland. Mer exakta mätresultat kommer senare men uppgifterna från Sverige och Danmark är lovande, och även Finnamyls första erfarenheter har varit positiva.

- Fördelarna är många: Tidigare fick vi transportera 70 000 kubikmeter gödsel ut på åkrarna i vätskeform. Nu har gödselmängden minskat till mindre än en tiondedel, cirka 6 000 kubikmeter, berättar Henttinen.

Den mindre gödselmängden ger samma effekt som tidigare, vilket förstås innebär lägre logistikkostnader, mindre utsläpp och trafik samt färre luktstörningar. Vätskan hade en ganska stark lukt vid spridning, vilket det nya koncentratet inte har.

En annan stor fördel är att man nu kan gödsla vid rätt årstid på våren, lagom till växtperioden. Tidigare gick cellvätskan inte att lagra och måste därför spridas ut på hösten medan produktionsprocessen fortfarande var i gång.

Den nya processen och produkten har även fört med sig ett nytt tankesätt. Cellvätskan som tidigare betraktades som en restprodukt och delades ut gratis till odlarna är nu en värdefull produkt som man rentav kan ta betalt för.

Framtidsutsikter

Framtiden ser ljus ut för den nya produktionsprocessen och på Finnamyl har man redan börjat fundera på möjligheten att tillämpa samma process på andra produkter eller råvaror. För närvarande är Finnamyls fabrik i drift tre månader per år men med nya råvaror vore det möjligt att höja nyttjandegraden och i framtiden eventuellt hålla produktionen i gång året om.

- Det bästa är att förändringen och det höjda kapacitetsutnyttjandet är att det kan uppnås med befintlig infrastruktur, eventuellt helt utan nyinvesteringar, säger Tauno Henttonen.

Efterfrågan på växtproteiner är stor både i Finland och resten av världen till följd av vegotrenden, vilket öppnar stora möjligheter för Finnamyl med Advens stöd.

Dela