Adven hjälper företag att göra cirkulär ekonomi till en lönsam affär

BSAG skyddar Östersjön genom att få företag att förbinda sig till olika aktiviteter för att rädda vår förorenade nationalskatt och förbättra dess tillstånd. Adven Recovery bidrar till denna förändring genom att berätta för företag hur cirkulär ekonomi kan bli en lönsam affär.

Östersjön anses numera vara ett av världens mest förorenade hav. Det kan fortfarande räddas, men det kräver snabba och effektiva insatser.

Baltic Sea Action Group (BSAG) grundades för att skydda Östersjön genom att påverka olika aktörer i samhället.

Ett av stiftelsens viktigaste verktyg är dess Östersjöåtaganden, som hjälper företag att utveckla deras verksamhet på ett sätt som samtidigt gynnar miljön. Om man gör miljöfrågorna till en lönsam affär, då börjar det hända saker.

Enligt stiftelsens ombudsman Mathias Bergman bidrar utfästelserna på ett konkret sätt till att göra verklighet av de strukturella förändringar som BSAG vill driva igenom.

– Utfästelserna utgör ryggraden för vår verksamhet och bevisar att vi har ett enormt förtroendekapital bakom oss. Det är helt avgörande för oss, förklarar Bergman.

Adven utvecklar nya affärsmöjligheter för kunderna

Advens Östersjöåtagande offentliggjordes i slutet av fjolåret, men samarbetet med stiftelsens experter inleddes redan ett halvår tidigare, då man tillsammans började kartlägga de bästa sätten för Adven att bidra till arbetet för Östersjön.

Ett annat viktigt verktyg är ett affärsekosystem för återvinning av näringsämnen, som även Adven är del av. Riku Venhola, Senior Advisor på BSAG, var med och utformade Advens Östersjöåtagande.

– Adven har goda möjligheter att påverka tankesätten i många industribranscher, eftersom företaget erbjuder innovativa sätt att skapa nya verksamheter eller besparingar genom cirkulär ekonomi.

Besparingar och affärsmöjligheter lockar till miljösatsningar

I många branscher, särskilt inom industrin, ser man kanske närmast miljöarbetet som en utgift eller kostnad.

– Om man vill främja cirkulär ekonomi och relaterade miljöperspektiv i olika industrier, måste pengarna få tala, påminner Venhola.

– BSAG är ingen välgörenhetsorganisation. Vi vill hjälpa företag att göra miljövänlighet lönsamt, säger Venhola.

– När Adven presenterar sina lösningar lyssnar kunderna verkligen, för deras lösningar bygger alltid också på affärsmässiga insikter och fördelar.

Även Advens Energy as a Service-modell kommer att främja nya miljöinnovationer.

– Att kunden själv slipper investera i utvecklingsprojektet gör det lättare att ta steget framåt, avslutar Venhola.

 

Case Honkajoki: Cirkulär ekonomi till en lönsam affär

Dela