Planering och konceptutveckling av Recovery-lösningar

Nyckeln till att utveckla framgångsrika lösningar för energi- och vattenåtervinning, så kallade Recovery-lösningar, ligger i att undersöka hela produktionsprocessen. När man designar energi- och vattenlösningar samtidigt uppstår ofta synergier.

Skräddarsydda lösningar utvecklas för varje specifikt fall inom olika branschindustrier genom att sammanföra olika delprocesser. Tekniken i dessa processer är vanligtvis väletablerad och välkänd, men kombinationen av processerna måste designas noggrant. Konceptet i en Recovery-lösning är alltid kundspecifikt vilket ofta kräver att man gör en pilotstudie för att hitta den bästa kombinationen och de optimala processparametrarna.

Med Advens helhetssyn tittar man på vatten och energilösningar tillsammans med materialåtervinning. Detta möjliggör optimala resultat för Recovery-projekt. Genom kundspecifik och lösningsorienterad konceptutveckling tar vi hänsyn till kundens alla förutsättningar.

Vi är trygga i vår partnerskapsmodell, där de bästa och senast uppdaterade Recovery-lösningarna utvecklas tillsammans med kunden. Vi hanterar hela kedjan, från konceptutveckling till projektimplementering till pålitlig drift, och skapar på så vis värde för våra kunder. Sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan hjälper dem sedan att ta en ledande position inom sin bransch. 

Läs mer:

Konceptutveckling av cirkulära lösningar: Hur går det till? Vill du få djupare insikt när det gäller ny teknik för skräddarsydda lösningar för återvinning av energi och vatten, och exempel på tillämpning inom massa- och pappersindustrin?

Ladda ner ditt white paper!