Adven Recovery – Starkt expertsamarbete för att främja cirkulär ekonomi 

Adven Recovery erbjuder lösningar som främjar cirkulär ekonomi för vattenintensiva industrier. Det är möjligt att minska ångförbrukningen med nästan 40 % och mängden slam med upp till 90 %. Dessutom kan havreskal som uppstår som en biprodukt vid produktionen användas som energi.

Vi granskar kundens hela produktionsprocess för att hitta nya möjligheter att betydligt effektivisera energi- och vattenförbrukningen.  Läs mer om de olika tjänsterna och genomföringarna!

Energiutvinning

Genom effektiviserad energiförbrukning förbättras också produktionsanläggningarnas konkurrenskraft. Advens experter inom cirkulär ekonomi skräddarsyr lösningar som förbättrar energieffektiviteten. Effektiv värmeenergiutvinning medför betydliga kostnadsinbesparingar och främjar förverkligandet av hållbara värderingar.

Sluten vattencirkulation och råvaruutvinning

För aktörer inom industrin är effektiviserad vattenförbrukning en faktor som betydligt främjar lönsamheten och ansvar. Adven hjälper företag med att identifiera och hantera vattenrisker samt med att återanvända vatten.

Under industriprocesserna uppstår även mycket användbara råvaror som kan förädlas till en värdefull resurs. Genom att ta tillvara råvaror hjälper Adven ditt företag att skapa kostnadsinbesparingar och även ny affärsverksamhet.

Behandling av spillvatten

Allt fler företag funderar på nya metoder för att behandla sitt spillvatten. Behandlingen av rejektvatten är en typisk utmaning även på biogasanläggningar. Adven erbjuder hållbara lösningar för spillvattenbehandling som medför säkerhet och förutsebarhet.


Kontakta oss

Bonsky