Adven Recovery - Din expertpartner för att förverkliga en cirkulär ekonomi

Adven Recovery erbjuder energi- och vattenlösningar som främjar den cirkulära ekonomin för resursintensiva industrier. Med en cirkulär approach kan man åstadkomma kraftiga minskningar i energiförbrukning samt i mängden restprodukter. Man kan dessutom ta tillvara på restprodukter från olika produktionsprocesser och återanvända som energi. Läs mer om specifika case under Referenser. 

Vi granskar kundens hela produktionsprocess för att hitta nya möjligheter att betydligt effektivisera energi- och vattenförbrukningen.

Lär dig mer om hur vi utvecklar Recovery-lösningar
Arbetar du inom pappers- och massaindustrin och har svårigheter med vatten- och energieffektivitet?
Spana in några av de lösningar vi har inom Recovery!

Infographic_Forest and pulp-paper industries.png

Energiåtervinning

Genom effektiviserad energiförbrukning förbättras också produktionsanläggningarnas konkurrenskraft. Advens experter inom cirkulär ekonomi skräddarsyr lösningar som förbättrar energieffektiviteten. Effektiv energiåtervinning medför betydliga kostnadsbesparingar och möjliggör realisering av hållbara värderingar.

Vattenkretslopp och materialåtervinning 

För aktörer inom industrin är lönsamhet och hållbarhet starka drivkrafter för en effektivisering av vattenförbrukningen. Adven hjälper företag med att identifiera och hantera vattenrisker samt att återanvända vatten.

Under produktion uppstår ofta användbara restprodukter som kan förädlas till värdefulla resurser. Adven kan hjälpa ditt företag att återvinna dessa restprodukter och skapa kostnadsbesparingar och öppnar även upp för nya intäktsmöjligheter.

Vattenrening och biogasproduktion

Allt fler företag funderar på nya metoder för att rena sitt avloppsvatten. Dessutom är hantering av rejektvatten en vanlig utmaning i biogasanläggningar. Adven erbjuder hållbara lösningar för vattenrening och biogasproduktion som medför stabilitet och förutsägbarhet.


Kontakta oss