Tietoa kaukolämmöstä

Tältä sivustolta saat hyödyllistä tietoa kaukolämmöstä:

 

Kaukolämmön tuotanto

Advenin kaukolämpö tuotetaan erillisissä lämpölaitoksissa tai höyryn ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, joista höyry toimitetaan paikalliselle teollisuudelle. Kaukolämpöämme on saatavilla useilla eri paikkakunnilla aina Hangosta Leville asti. Käytämme kaukolämmön tuotantoon pääasiassa kotimaisia polttoaineita. Katso alueet ja hinnat.

Käyttöorganisaatiomme huolehtii laitosten toiminnasta ja kunnossapidosta. Kaukolämpöasiakkaamme saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.

Lämmönsiirto

Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä suljetussa, kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Kaukolämpövesi johdetaan kiinteistön lämpökeskukseen, jossa se luovuttaa lämpöä asiakkaiden lämmitysverkkoon ja lämpimän käyttöveden valmistukseen lämmönsiirtimien avulla.

Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaisesti 65–115 ºC välillä. Korkeimmillaan toimituslämpötila on talven kylmimpinä jaksoina. Kun asiakas liittyy kaukolämpöön, asiakkaan tiloihin asennetaan lämmönjakokeskus. Keskus on toimintavarma, eikä kaipaa juurikaan huoltotoimia. Pientaloissa keskus voi olla vain vähän tilaa vievä kaappiratkaisu.

Kaukolämpövesi värjätään mahdollisten vuotojen tai vaurioiden paikantamiseksi. Veden vihertäväksi muuttava väriaine ei ole terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Talon vesipisteistä tulevan lämpimän käyttöveden värjäytyminen vihreäksi merkitsee häiriötä talon omassa lämmönvaihtimessa, jolloin on suositeltavaa kutsua paikallinen LVI-urakoitsija korjaamaan vika.

Kaukolämpöliittymän omistajan vastuulla on sopimusehtojen mukaisesti huolehtia siitä, että kaukolämpöveden jäähtymä kiinteistön lämmönvaihtimissa on riittävä. Kaukolämmön jäähtymällä tarkoitetaan kaukolämmön meno- ja paluuveden lämpötilan erotusta.

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että kaukolämpövesi jäähtyy kunakin laskutuskautena keskimäärin vähintään 25 ºC ja kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötila on enintään 65 ºC. Lämmityskaudella jäähtymää voidaan pitää hyvänä, kun se on 40-60 ºC. Heikko jäähtymä voi kertoa ongelmista lämmitysverkostossa ja sen syyt tulisi selvittää.

Kaukolämmön mittaus

Advenin kaukolämmön laskutusmittarit ovat etäluettavia ja kulutustiedot kerätään liittymästä/mittarista riippuen joko tunti- tai päiväkohtaisina. Laskutamme asiakkaitamme toteutuneen lämmönkulutuksen mukaan. Tarjoamme asiakkaillemme pääsyn omiin kulutustietoihin Extranet-palvelumme kautta.

Suosittelemme seuraamaan kiinteistönne lämmönkulutusta säännöllisesti ja selvittämään syyt merkittäviin poikkeamiin. Lämmönkulutuksen yllättävä kasvu voi viitata ongelmiin järjestelmän säädöissä tai lämmöntalteenotto voi mahdollisesti olla rikkoutunut.

Kaukolämmön energiatehokkuus

Kiinteistön lämmönkulutus on voimakkaasti ulkolämpötilasta riippuvainen. Kiinteistön käyttäjällä on kuitenkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa lämmönkulutukseen ja tämän myötä lämpölaskun suuruuteen. Suurin osa lämmöstä kuluu tilojen lämmittämiseen. Yhden asteen muutos sisälämpötilan tasolla 18-25 ºC vaikuttaa noin 5 % lämmitysenergian kulutukseen.

Suositussisälämpötila on 20-21 ºC. Mikäli kiinteistön tuloilma lämmitetään vesikiertoisella patterilla, kannattaa varmistaa, että tuloilman lämpötila ei ole tarpeettoman korkea. Isojen kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmien tulisi vastata rakennuksen käyttötarvetta. Huolehdithan, että patteritermostaattien edessä ei ole verhoja tai huonekaluja, jotta termostaatti aistii todellisen huonelämpötilan. Käyttöveden lämpötilaa ei kannata säätää turhan korkealle: suositustaso on 58 ºC. Tätä alemmat lämpötilat aiheuttavat legionellabakteerin riskin.

Vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä lämmön tasaisen jakautumisen kannalta on tärkeää, että järjestelmä on tasapainossa ja linjasäädöt ovat oikein. Patteriverkoston perussäädöllä ja tasapainotuksella voidaan saavuttaa jopa 15 % säästöt lämmönkulutuksessa. Varsinkin kerrostaloissa huoneiston lämpötilojen epätasaisuudet viittaavat järjestelmän epätasapainoon. Järjestelmää säädetään säätökäyrien kautta ulkolämpötilan mukaan. Mikäli jokin osa kiinteistöstä ei lämpene samalla tavalla kuin muut osat, perimmäinen syy tähän tulisi selvittää pelkän säätökäyrän nostamisen sijaan.

Kaukolämmön hinta

Mitkä asiat vaikuttavat kaukolämmön hintaan? Miksi taajamissa kaukolämpö on kalliimpaa kuin kaupungeissa? Entä miksi kaukolämpökustannukset vaihtelevat kaukolämpöyhtiöittäin? Advenin asiantuntijat listasivat viisi kaukolämmön hinnoitteluun vaikuttavaa seikkaa Suomessa.

Lue artikkeli


Kiinnostuitko?

Täytä tietosi, ja otamme sinuun pian yhteyttä!