Siuntio

 

KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYMINEN

Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi niin uusille rakennuksille kuin korvaamaan esimerkiksi öljylämmityksen. Kaukolämpö on huoleton ja vaivaton lämmitysmuoto. Adven tuottaa lämmön pääasiassa kotimaisilla polttoaineilla. Rakennuksessa on oltava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja sijainnin tulee olla riittävän lähellä olemassa olevaa verkkoa.

Toimitamme liittymän "avaimet käteen" -periaatteella: liittymismaksu sisältää tarvittavat laitteet ja rakennuskustannukset. Asiakkaan vastuulla on lämmönvaihtimien hankinta ja asennus. Liittymismaksun suuruus määräytyy rakennuskustannusten ja liittymän koon mukaan. Liittymän koko määritetään tapauskohtaisesti rakennuksen LVI-suunnitelmaan perustuen.  Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen sekä arvonlisäveroton.

Ota yhteyttä ja kysy liittymistarjoustamme!

Ota yhteyttä

 

KAUKOLÄMPÖHINNASTO
1.1.2020 ALKAEN


KAUKOLÄMMÖN HINTA

Asiakas maksaa tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

Perusmaksu

Sopimusvesivirta m3/h Perusmaksu €/vuosi
0 - 0,5 k2x (205 + 4210 x V) A
0,5 - 2 k2× (280 + 4060 × V) B
2 - 8 k2× (4200 + 2100 × V) C
> 8 k2× (12600 + 1050 × V) D

k2 = kustannuskerroin 
k2 (1.1.2020 alkaen) = 0,724 (alv 0%), 0,897 (alv 24%)
V = sopimusvesivirta (m3/h)


Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu

Energiamaksu on 63,44 €/MWh (alv 0 %), 78,66 €/MWh (alv 24%). 

Mikäli polttoainehinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut

Hinnat ja maksut on vahvistettu ilman arvonlisäveroa. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

FJÄRRVÄRMEPRISLISTA
FRÅN OCH MED 1.1.2020


FJÄRRVÄRMEPRISET

Kunden betalar grundavgift för det avtalade vattenflödet och energi-avgift för den förbrukade värmeenergin.

Grundavgift

Avtalat vattenflöde m3/h Grundavgift €/år
0 - 0,5 k2x (205 + 4210 x V)
0,5 - 2 k2× (280 + 4060 × V)
2 - 8 k2× (4200+ 2100 × V)
> 8 k2× (12600 + 1050 × V)

k2 = kostnadskoefficient
k2 (från och med 1.1.2020) = 0,724 (alv 0%), 0,897 (alv 24%) 
V = avtalat vattenflöde (m3/h)


Priset på grundavgiften kan förändras enligt de allmänna avtalsvillko-ren för fjärrvärme som Adven tillämpar.

Energiavgift

Energiavgiften är 63,44 €/MWh (alv 0 %), 78,66 €/MWh (alv 24%).

Om väsentliga förändringar i bränslepriserna sker, kan energiavgiften justeras i enlighet med de ändrade konstnaderna fr.o.m följande faktureringsperiod. Dessutom tillämpas de allmänna avtallsvilkoren för fjärrvärme. 

Mervärdesskatt, skatt och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna fastställs exklusive moms. I faktureringen tillkommer respektive gällande mervärdesskatt på grund- och energiavgifterna. Vid ändringar av skatter och offentliga avgifter kan priserna justeras i enlighet med effekten av ändringarna.