Hanko

 

KAUKOLÄMPÖÖN LIITTYMINEN

Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi niin uusille rakennuksille kuin korvaamaan esimerkiksi öljylämmityksen. Kaukolämpö on huoleton ja vaivaton lämmitysmuoto. Adven tuottaa lämmön pääasiassa kotimaisilla polttoaineilla. Rakennuksessa on oltava vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja sijainnin tulee olla riittävän lähellä olemassa olevaa verkkoa.

Toimitamme liittymän "avaimet käteen" -periaatteella: liittymismaksu sisältää tarvittavat laitteet ja rakennuskustannukset. Asiakkaan vastuulla on lämmönvaihtimien hankinta ja asennus. Liittymismaksun suuruus määräytyy rakennuskustannusten ja liittymän koon mukaan. Liittymän koko määritetään tapauskohtaisesti rakennuksen LVI-suunnitelmaan perustuen.  Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen sekä arvonlisäveroton.

Ota yhteyttä ja kysy liittymistarjoustamme!

Ota yhteyttä

 

KAUKOLÄMPÖHINNASTO
1.1.2020 ALKAEN


KAUKOLÄMMÖN HINTA

Asiakas maksaa tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energia- ja kiertovesimaksun. Kiertovesimaksu perustuu asiakkaan lämmönvaihtimen läpi virtaavaan kaukolämpöveden määrään kuutioina (m3).

Perusmaksu

Sopimusteho kW Perusmaksu €/vuosi
< 50 k2× (130 + 63 × P) A
50 - 150 k2× (280 + 60 × P) B
150 - 550 k2× (4780+ 30 × P) C
> 550 k2× (13030 + 15 × P) D

k2 = kustannuskerroin 
k2 (1.1.2020 alkaen) = 0,799 (alv 0%), 0,991 (alv 24%)
P = sopimusteho (kW)


Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu

Energiamaksu on 54,15 €/MWh (alv 0 %), 67,15 €/MWh (alv 24%).

Mikäli polttoaineiden hinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Kiertovesimaksu

Kiertovesimaksu on 0,15 €/m3 (alv 0 %), 0,186 €/m3 (alv 24 %). Maksua ei peritä 1.5-31.8 välisenä aikana.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut

Hinnat ja maksut on vahvistettu ilman arvonlisäveroa. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

FJÄRRVÄRMEPRISLISTA
HANGÖ FRÅN OCH MED 1.1.2020


FJÄRRVÄRMEPRISET

Kunden betalar grundavgift för avtalseffekten och energi- och cirkulations-vattenavgift för den förbrukade värmeenergin. Cirkulationsvattenavgiften grundar sig på den mängd fjärrvärmevatten i kubikmeter (m3) som ström-mar genom värmeväxlaren.

Grundavgift

Avtalseffekt kW Grundavgift €/år
< 50 k2× (130 + 63 × P)
50 - 150 k2× (280 + 60 × P)
150 - 550 k2× (4780+ 30 × P)
> 550 k2× (13030 + 15 × P)

k2 = kostnadskoefficient
k2 (från och med 1.1.2020) = 0,799 (alv 0%), 0,991 (alv 24%) 
P = avtalseffekt (kW)


Priset på grundavgiften kan förändras enligt de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme som Adven tillämpar.

Energiavgift

Energiavgiften är 54,15 €/MWh (alv 0 %), 67,15 €/MWh (alv 24%). 

Om väsentliga förändringar i bränslepriserna sker, kan energiavgiften justeras i enlighet med de ändrade kostnaderna fr.o.m följande faktureringsperiod. Dessutom tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Cirkulationsvattenavgift

Cirkulationsvattenavgiften är 0,18 €/m3 (0,15 €/m3, moms 0 %). Cirkulationsavgiften uppbärs inte under tiden 1.5.-31.8.

Mervärdesskatt, skatt och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna fastställs exklusive moms. I faktureringen tillkommer respektive gällande mervärdesskatt på grund- och energiavgifterna. Vid ändringar av skatter och offentliga avgifter kan priserna justeras i enlighet med förändringarnas inverkan.