Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

Adven har sedan början av 2000-talet arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

Klimatförändringarna är ett verkligt och globalt hot. Oron för klimatet påverkar alla branscher och ökar ständigt i takt med att folk blir mer klimatmedvetna.

Adven har lyckats minska utsläppen från sina anläggningar systematiskt sedan början av 2000-talet. År 2016 hade koldioxidutsläppen minskat med 31 procent per MWh såld energi jämfört med utgångsläget 2012.

Uppföljningen bygger på energiförsäljningen (MWh), eftersom anläggningsbeståndet förändras och energivolymen varierar från år till år. Det ger oss ett jämförbart nyckeltal trots årliga produktionsvariationer.

Biobränsle till kraftverk och jordvärme till fastigheter

Kontinuerlig förbättring av bränsleeffektiviteten är förstås viktigt, men även bränsleval har stor betydelse.

Adven har under åren 2012–2016 lyckats minska sina utsläpp bland annat genom att konvertera fossileldade kraftverk till biobränsle samt genom att erbjuda geoenergi och hybridlösningar i tillämpliga fall.

Bränslebyten genomförs givetvis med hänsyn till tekniska förutsättningar och avtalsvillkor.

– Avsikten med alla nyinvesteringar och modifieringar är att övergå till renare bränslen med lägre utsläpp. Koldioxidavtrycket minskar ständigt allteftersom vi väljer bort olja och ersätter fossila bränslen med träbaserade, berättar Advens miljöspecialist Katja Baumgartner.

Alla Advens nya anläggningar konstrueras med energieffektivitet som utgångspunkt.

– Våra konstruktörer kan öka energieffektiviteten på många sätt, till exempel genom att dra nytta av spillvärmeflöden. Även nya geoenergilösningar för större fastigheter och traditionell värmeåtervinning från rökgas används aktivt för att minska koldioxidavtrycket, säger Baumgartner.

Innovativa lösningar ger konkurrensfördelar

Oron för klimatförändringarna påverkar även politiska beslut i form av lagstiftning och olika typer av understöd.

– Lagstiftningen är densamma för alla. Konkurrensfördelarna kommer sig av att man gör saker på nya och innovativa sätt. Myndighetskraven är entydiga, men det finns många sätt att uppnå dem, påminner Baumgartner.

Det finns inte många företag som kan matcha Advens serviceerbjudande, eftersom Adven hanterar både investeringen och anläggningens drift.

– Vi ansvarar även för utvecklingsarbete och att minska utsläppen samt säkerställer att myndighetskraven uppfylls.

Advens specialister bevakar kontinuerligt den tekniska utvecklingen och studerar de senaste lösningarna. I slutändan är det kunden som vinner på denna expertis.

– Ju mer kontroll man har över förändringarna, desto större blir fördelarna. Adven har ett antal mycket kostnadseffektiva sätt att genomföra de modifieringar som behövs, säger Baumgartner.

Avfallsbaserade bränslen kräver ny expertis

Adven fortsätter sitt arbete med att minska koldioxidavtrycket med de metoder som visat sig fungera bäst. Samtidigt har man börjat utveckla helt nya sätt att optimera såväl kundprocesserna som energieffektiviteten på Advens egna anläggningar.

– Ett område vi jobbar på är avfallsbaserat bränsle och vi har redan inlett några försök. Många av våra kunder har processer som skapar avfall eller restprodukter som potentiellt kunde användas som bränsle, berättar Baumgartner.

Avfallsförbränning är inte lika enkelt som att använda traditionella bränslen och kräver ny expertis. Advens specialister har identifierat de bästa tillvägagångssätten och erfarenheterna har varit positiva.

– Några av våra kunder har processer som producerar också vegetabiliska råvaror som restprodukt. Om det finns ingen användning för det, kan det i stället användas som bränsle på Advens anläggning, säger Baumgartner.

I pappersindustri produceras vattenreningen slam som kan eldas på något av Advens kraftverk. Advens specialister har hittat ett sätt att dra nytta av slammet och man har börjat planera de nästa proveldningarna.

– Hantering av avfallsflöden är dyrt. Att dra nytta av energiinnehållet genom att elda avfallet är dessutom mer energieffektivt än om det går till deponi, avslutar Baumgartner.

 

Share
Mainostoimisto Mediataivas